Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αφοι ΦΑΚΑΛΗ
Εταιρία κατασκευών ιδιωτικών έργων
Συγγρού 44, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54630
Τηλ. 2310555861
6973787024
6976852089
6977845080
Fax: 2310555862
email: info@thessalonikihouse.gr